ZPP

Aby zgłosić swój udział w Konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konferencji.ZAPISZ SIĘ

O KONFERENCJI

W 2013 roku co czwarta złotówka należna z tytułu podatku VAT nie wpływała do budżetu. Na oszustwach tracił nie tylko Skarb Państwa, lecz również przedsiębiorcy, którzy musieli mierzyć się z nieuczciwą konkurencją. Pozbawione stosownych narzędzi organy podatkowe czasami przyjmowały za cel podatników nieświadomie wplątanych w schematy oszustw vatowskich. Nie ulegało wątpliwości, że walka z wyłudzeniami jest jednym z ważniejszych i pilniejszych zadań polityki fiskalnej. Regulator podjął wyzwanie – w celu uszczelnienia systemu wprowadzono m.in. Jednolite Pliki Kontrolne, czy mechanizm podzielonej płatności. Po latach okazuje się, że przeprowadzone reformy przyniosły rezultat – luka VAT została zmniejszona o połowę. 

Jakie działania konkretnie do tego doprowadziły? W jaki sposób zmniejszenie luki VAT wpłynęło na sytuację przedsiębiorców? Jak z problemem radziły sobie inne państwa Unii Europejskiej? W końcu – czy istnieje pole do dalszego uszczelniania systemu? To pytania, na które odpowiedzi – wraz z zaproszonymi ekspertami i przedstawicielami organów administracji publicznej – postaramy się znaleźć w trakcie konferencji pt. „Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich”, która odbędzie się 22 września w Warszawie.

AGENDA WYDARZENIA

CZĘŚĆ OFICJALNA


9:05 – 9:10
Przywitanie gości


9:10 – 9:30
Przemówienie wprowadzające


9:30 – 9:50
Wystąpienie Piotra Patkowskiego, Podsekretarza Stanu, Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów


9:50– 10:10
Prezentacja raportu ZPP


10:10– 10:40
Prezentacja filmu reportażowego dot. Luki VAT


10:40 – 11:00
Przerwa kawowa


11:00 – 12:30
Panel nr 1 – Luka VAT – ile traciliśmy, ile tracimy? 🠗

Luka VAT – ile traciliśmy, ile tracimy?

Paneliści: 

Cezary Kaźmierczak – Prezes ZPP

Grzegorz Poniatowski  – Dyrektor Naukowy ds. polityki fiskalnej CASE

prof. Robert Gwiazdowski – Szef Rady Programowej Warsaw Enterprise Inistitute

Paweł Dobrowolski – Główny ekonomista PFR

Prowadzący:

Bartłomiej Godusławski, Dziennik Gazeta Prawna


12:30 – 14:00
Panel nr 2 (panel prowadzony w języku angielskim) – Walka z nadużyciami VAT w państwach regionu 🠗

Walka z nadużyciami VAT w państwach regionu

Paneliści: 

Marek Lachowicz – Ekonomista

Norbert Izer, Secretary of State for Taxation, Ministry of Finance

Vladimír Štípek –  Economist, Analyst

Rūta Bilkštytė, Vice-Minister of the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

dr hab. Dominik Jan Gajewski, prof. SGH – Team Europe Polska

Mateusz Walewski – Dyrektor biura badań i analiz BGK

Prowadzący:

Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna


14:00 – 14:40
Przerwa obiadowa


14:40 – 14:50
Wystąpienie Ministra Jana Sarnowskiego, Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT w Ministerstwie Finansów


14:50 – 15:50
Panel nr 3 – Ograniczenie luki VAT w Polsce – jak się udało?  🠗

Ograniczenie luki VAT w Polsce – jak się udało? 

Paneliści: 

Paweł Selera – Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

Michał Kłos – Dyrektor Biura Podatków w PKN Orlen

Michał Kanownik – Prezes Związku Cyfrowa Polska

Jakub Lechowicz – Dyrektor biura Prawnego ARP

Prowadzący:

Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna


15:50 – 17:00
Panel nr 4 – System niedomknięty– zadania na przyszłość 🠗

System niedomknięty– zadania na przyszłość

Paneliści: 

Jan Furtas, Partner w Crido

Maciej Makuszewski – Dyrektor departamentu strategii Totalizatora Sportowego

Jakub Bińkowski – Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP

Olga Semeniuk – Podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Leszek Wiwała – Prezes POPIHN

Marek Rozkrut – Główny ekonomista EY

Prowadzący:

Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna


CZĘŚĆ NIEOFICJALNA


17:00-18:00
KoktajlPOBIERZ AGENDĘ

PRELEGENCI

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji, wykonujący obowiązki ministra rozwoju i technologii

Urodzony 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Polski menedżer i bankowiec, były prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.
W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK., w maju 2007r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.
W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka. 23 czerwca 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/mateusz-morawiecki


Mateusz Morawiecki

Olga Semeniuk

Olga Semeniuk

Podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2 stycznia 2020 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Ponadto, ukończyła studium dla przyszłych liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów odbyła staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2018 r. jest radną
m.st. Warszawy i przewodniczącą Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej. Od 2011 r. współpracuje z Polonią i Polakami za Granicą. Konsultant OBWE. Koordynator kilku projektów, w tym: projektu pt. „Strażnicy Narodowej Pamięci”, biegu „Pamięć Żołnierzy Wyklętych – Bieg Tropem Wilczym”. Zaangażowana jest też w szeroko pojęte inicjatywy związane ze wspieraniem Polaków na Wschodzie.
W sierpniu 2021 r. została powołana na Pełnomocnika rządu ds. MŚP. Zna języki angielski i rosyjski.


Olga Semeniuk

Paweł Dobrowolski

Paweł Dobrowolski

Prezes fundacji Świat Pieniądza, Ekspert w Instytucie Sobieskiego

W latach 1989-91 pracował z profesorem Sachsem. Absolwent Harvardu. Od 1995 zajmuje się doradztwem gospodarczym – pomaga zarządom i właścicielom spółek w podejmowaniu strategicznych decyzji. W tym czasie brał udział w ponad pięćdziesięciu transakcjach kupna i sprzedaży spółek, z czego około dwudziestu doszło do skutku na łączną sumę ponad 1 miliarda Euro. Autor koncepcji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Publicznego Wysłuchania oraz autor koncepcji liberalizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej, częściowo wdrożonej w 2014. Pomiędzy rokiem 2011-2013 prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie 10 krotnie zwiększył liczbę współpracowników oraz po raz pierwszy w historii FOR doprowadził do wzrostu środków pozyskiwanych od darczyńców. Obecnie główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju. Opublikował raport szacujący dług publiczny Polski na powyżej 200% PKB, książkę pt. „Podstawy Analizy Finansów Firm” wydaną nakładem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz kilkadziesiąt raportów i artykułów o ekonomii politycznej reform. W latach 2012-2014 członek zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego. Strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej.


Paweł Dobrowolski

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski

Doktor habilitowany nauk prawnych

Profesor prawa na Uczelni Łazarskiego, na której zajmuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną oraz ekonomiczną analizą prawa. Adwokat i doradca podatkowy. Specjalizuje się w prawie podatkowym.


Robert Gwiazdowski

Paweł Dobrowolski

Paweł Dobrowolski

Ekonomista

Autor i współautor licznych analiz gospodarczych przygotowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, Ministerstw RP, a także instytucji sektora publicznego i prywatnego. Badawczo i zawodowo zainteresowany wykorzystaniem ekonometrii i statystyki w modelowaniu ekonomicznym oraz konkurencyjnością gospodarek. Przygotowuje rozprawę doktorską z ekonometrii szeregów czasowych.


Marek Lachowicz

Piotr Palutkiewicz

Piotr Palutkiewicz

Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute

Ekonomista. Absolwent Grand Valley State University (dyplom MPA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Newcastle Business School. Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor ds. Dialogu Społecznego w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wcześniej Z-ca Dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. Współzałożyciel i były Prezes Zarządu Instytutu Gospodarczego i Konsumenckiego Instigos. Były pracownik naukowy Szkoły Administracji Publicznej i Non-Profit na Grand Valley State University w USA. Ekspert i menadżer w wielu organizacjach pozarządowych. Posiada także szerokie doświadczenie biznesowe m.in. w bankowości, energetyce i mediach oraz jako konsultant w licznych branżach. Publicysta i komentator gospodarczy.


Piotr Palutkiewicz

Paweł Selera

Paweł Selera

Doktor Nauk Prawnych, LL.M., doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Komisji Europejskiej i czołowych międzynarodowych kancelariach doradztwa podatkowego w Niemczech i w Polsce. Z Ministerstwem Finansów związany od połowy 2018 r. Od grudnia 2019 r. dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.


Paweł Selera

Mateusz Walewski

Mateusz Walewski

Ekonomista z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie, analizach strategicznych, regulacyjnych i zarządzaniu publicznym. Główny ekonomista BGK od lutego 2018. Wcześniej starszy ekonomista w PwC Polska współzarządzający zespołem regulacyjnym. Wieloletni współpracownik CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) zaangażowany w projekty doradcze i badawcze dotyczące krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji realizowane na zlecenie agencji międzynarodowych, takich jak: USAID (US Agency for International Development), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), DFID (UK Department for International Development), Komisja Europejska, Bank Światowy i UNDP. Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP w latach 2008-2010. W latach 2000-2003 był ekspertem zespołu doradczego USAID dla Prezydenta Gruzji.


Mateusz Walewski

Jan Sarnowski

Jan Sarnowski

Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT

28 listopada 2019 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
Jan Sarnowski to ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School).
W latach 2016-2018 doradca ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialny za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Współtwórca i zastępca dyrektora programu GovTech Polska, research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od czerwca 2018 r. zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szef zespołu analiz prawno-porównawczych w Ministerstwie Finansów. Autor i współautor publikacji nt. opodatkowania dochodu oraz podatku VAT.
14 października 2019 r. powołany na stanowisko pełnomocnika ministra finansów, inwestycji i rozwoju ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.
źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/jan-sarnowski


Jan Sarnowski

Cezary Kaźmierczak

Cezary Kaźmierczak

W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski, publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997), a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji. W latach 2005 – 2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2010 roku Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz od 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute. Od 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.


Cezary Kaźmierczak

Jan Furtas

Jan Furtas

Partner w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO

Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych, jak również reprezentuje ich na rozprawach przed sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w sporach dot. wyłudzeń VAT i należytej staranności oraz w związanych z nimi kwestiach, typu: zabezpieczenia na majątku, postępowania egzekucyjne, rozmowy z bankami czy budowanie strategii wizerunkowej.
Jan specjalizuje się również w obszarze cooperative compliance, między innymi przygotowując duże organizacje do aplikacji do Programu Współdziałania. Brał czynny udział w pracach Ministerstwa Finansów nad finalnym kształtem Programu Współdziałania.
Jan jest ekspertem podatkowym Business Centre Club w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.


Jan Furtas

Katarzyna Jędrzejewska

Katarzyna Jędrzejewska

Kierownik działu podatki w Dzienniku Gazecie Prawnej

Z DGP związana od ponad 7 lat. Redaguje bieżące strony Dziennika Gazety Prawnej dotyczące podatków i rachunkowości. Podatkami zajmuje się, z przerwami, od ponad 27 lat, jednak ze względu na liczne zmiany w tej gałęzi prawa, wciąż czuje niedosyt wiedzy. Stara się to nadrabiać dodatkowymi studiami i szkoleniami.


Katarzyna Jędrzejewska

Jakub Lechowicz

Jakub Lechowicz


Jakub Lechowicz

Grzegorz Poniatowski

Grzegorz Poniatowski

Dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz konsultantem Banku Światowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Jest ekspertem w dziedzinie polityki fiskalnej, ekonomii opodatkowania, modelowania makroekonomicznego i ekonometrii.


Grzegorz Poniatowski

Vladimír Štípek

Vladimír Štípek

PhD, economist-analyst of the Confederation of Industry of the Czech Republic

Vladimír Štípek is an economist-analyst of the Confederation of Industry of the Czech Republic with specialisation on tax agenda and topics connected with economic forecasting, etc. Vladimír is a member of Regulatory Impact Assessment Board in the Czech Republic, this board is scrutinizing quality of regulatory impact reports of new Czech legislation. Prior to joining the Confederation of Industry Vladimír worked as an economist in the Section of Cabinet of the Prime Minister of the Czech Republic. Vladimir has doctoral degree from the University of Economics in Prague. He is actively teaching at this university.


Vladimír Štípek

Leszek Wiwała

Leszek Wiwała

Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Przez ponad 14 lat działał w branży spirytusowej. W latach 2009-2018 był Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Uczestniczył w pracach Komitetu Doradczego ds. Napojów Spirytusowych Komisji Europejskiej, w Grupie Dialogu Obywatelskiego ds. ogrodnictwa, oliwek i napojów spirytusowych oraz zespołu technicznego ds. skażania alkoholu w UE. W latach 2009-2011 był Wiceprzewodniczącym spiritsEurope w Brukseli.
Przez kilkanaście lat angażował się w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadził m.in. kampanię „Stop nielegalnemu alkoholowi” oraz uczestniczył w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych mających na celu oszacowanie skali „szarej strefy” oraz wypracowywanie rozwiązań służących jej ograniczeniu. Za działania w tym obszarze otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla Służby Celnej”.
Jest autorem książki “Od gorzałki do wódki. Zarys historii polskiej wódki” (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych np. „Bimbrownictwo – wczoraj i dziś”, (PFIOW z 2010 r.).


Leszek Wiwała

Piotr Patkowski

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

16 kwietnia 2020 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założyciel lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, członek Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. W 2016 r. został honorowym członkiem tej organizacji.
Wiceprzewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Był członkiem Gabinetu Politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W 2016 roku pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii. W latach 2018-2020 dyrektor Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W styczniu 2020 r. mianowany rządowym Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji. Piotr Patkowski jest też uczestnikiem Zespołu Programowania Prac Rządu.
źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/piotr-patkowski


Piotr Patkowski

Jakub Bińkowski

Jakub Bińkowski

Członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Ekspert Warsaw Enterprise Institute. Członek Rady Dialogu Społecznego i Rady Rynku Pracy. Autor raportów eksperckich, analiz i stanowisk legislacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych, szczególnie w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego.


Jakub Bińkowski

Bartosz Godusławski

Bartosz Godusławski

Dziennikarz ekonomiczny w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dziennikarz ekonomiczny specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, polityki pieniężnej i gospodarki.


Bartłomiej Godusławski

Michał Kanownik

Michał Kanownik

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE)

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 16 lat. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Związany z Digital Europe, organizacją zrzeszającą największe w Europie stowarzyszenia sektora ICT, w której dwukrotnie sprawował funkcję Członka Zarządu. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z kwestiami digitalizacji, cyberbezpieczeństwa, 5G oraz nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówień publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków Związku Cyfrowa Polska, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.


Michał Kanownik

Maciej Makuszewski

Maciej Makuszewski

Dyrektor Strategii w Totalizatorze Sportowym

W Totalizatorze Sportowym zajmuje się tworzeniem długofalowej strategii spółki i grupy kapitałowej i zarządzaniem innowacjami. Odpowiadał m.in. za wdrożenie takich innowacyjnych usług Totalizatora Sportowego jak wypłata wygranych na kartę w punktach LOTTO czy wdrożenie systemu federated identity (mojeID) w portalach Totalizatora Sportowego – lotto.pl i totalcasino.pl – pierwszego takiego rozwiązania w branży hazardowej w Polsce. Odpowiada również za współpracę z organizacjami badającymi szarą strefę, szczególnie gier i zakładów online oraz tworzącymi koncepcje i rozwiązania w zakresie walki z szarą strefą.
Tworzył ffVC Tech & Gaming czyli fundusz CVC Totalizatora Sportowego we współpracy z PFR Ventures i amerykańskim funduszem ffVC z Nowego Jorku.


Maciej Makuszewski

Marek Rozkrut

Marek Rozkrut

Doktor, Partner i Główny Ekonomista EY, Lider Zespołu Analiz Ekonomicznych EY w regionie EMEIA

Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Przez ponad 14 lat działał w branży spirytusowej. W latach 2009-2018 był Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Uczestniczył w pracach Komitetu Doradczego ds. Napojów Spirytusowych Komisji Europejskiej, w Grupie Dialogu Obywatelskiego ds. ogrodnictwa, oliwek i napojów spirytusowych oraz zespołu technicznego ds. skażania alkoholu w UE. W latach 2009-2011 był Wiceprzewodniczącym spiritsEurope w Brukseli.
Przez kilkanaście lat angażował się w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadził m.in. kampanię „Stop nielegalnemu alkoholowi” oraz uczestniczył w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych mających na celu oszacowanie skali „szarej strefy” oraz wypracowywanie rozwiązań służących jej ograniczeniu. Za działania w tym obszarze otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla Służby Celnej”.
Jest autorem książki “Od gorzałki do wódki. Zarys historii polskiej wódki” (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych np. „Bimbrownictwo – wczoraj i dziś”, (PFIOW z 2010 r.).


Marek Rozkrut

Mariusz Szulc

Mariusz Szulc

Dr nauk prawnych, dziennikarz w Dzienniku Gazecie Prawnej

Specjalizujący się w tematyce podatków, w tym podatków
międzynarodowych i CIT


Mariusz Szulc

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski

Dziennikarz w Dzienniku Gazecie Prawnej

Specjalizujący się w tematyce podatków, w tym VAT oraz finansach publicznych.


Łukasz Zalewski

PROBLEM Z VAT

Podatek VAT jest najważniejszym źródłem wpływów do budżetu państwa. Nawet relatywnie niewielkie zmiany w skuteczności poboru tej daniny mają więc istotny wpływ na sytuację sektora finansów publicznych.

Podatek został jednak skonstruowany w taki sposób, szczególnie w kontekście regulacji unijnych harmonizujących przepisy dot. VAT w państwach członkowskich, że jest wyjątkowo podatny na wyłudzenia i oszustwa. Rezultatem jest tzw. luka VAT, czyli różnica między wielkością podatku teoretycznie należnego do zapłaty z uwagi na zaistnienie określonych zdarzeń gospodarczych, a rzeczywistymi wpływami z tytułu daniny.

W najgorszym okresie luka VAT w Polsce przekraczała 25%. Tracił na tym nie tylko budżet, lecz również uczciwi przedsiębiorcy zmuszeni do konkurowania z oszustami. Dopiero podjęcie przez regulatora szeregu działań zarówno organizacyjnych, jak i legislacyjnych, doprowadziło do zmniejszenia luki. W rezultacie, do budżetu trafia więcej pieniędzy z VAT, a firmy mają zapewnione równiejsze warunki konkurencji.

WEBINARIA INAUGURUJĄCE PROJEKT

Webinar ZPP

Webinar ZPP

„Uszczelnianie VAT a konkurencyjność systemu podatkowego”

Na temat wyzwania, jakim z punktu widzenia regulatora jest wprowadzenie rozwiązań uszczelniających system poboru podatku VAT, które jednocześnie nie będą nadmiernie dokuczliwe dla podatników i nie będą pogarszały konkurencyjności systemu podatkowego. Temat przedstawiono zarówno na gruncie ogólnym, jak i w odniesieniu do bardziej szczegółowych rozwiązań wprowadzonych przez prawodawcę w ciągu ostatnich lat.
W wydarzeniu udział wzięli:

Jakub Bińkowski - Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP
Paweł Cybulski - Ekspert PTG
dr Piotr Koryś - Historyk gospodarki i ekonomista
Roman Namysłowski - Partner zarządzający zespołem podatkowym w CRIDO

Moderator: Marcin Dobrowolski - Biznes24
LINK


Webinar ZPP

„Uszczelnianie VAT a konkurencyjność systemu podatkowego”

Webinar ZPP

Webinar ZPP

„Jak skutecznie zwalczać przestępczość gospodarczą – rekomendacje dla regulatora na podstawie doświadczeń z ograniczeniem luki VAT “

O skuteczności obecnego modelu zwalczania przestępczości gospodarczej, a także jego zaletach i niedostatkach, również w kontekście przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku VAT. Omówiono, jakie rekomendacje wynikają z doświadczeń Polski w zakresie uszczelnienia podatku VAT i zwalczania mafii vatowskich, a także zadano bardziej szczegółowe pytania, np. o to jak zwalczanie przestępczości gospodarczej ma się do nadużywania tymczasowego aresztowania w polskim systemie.

 

W wydarzeniu wzięli udział:

Kamila Sotomska – Z-ca Dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP

Piotr Palutkiewicz – Wiceprezes WEI

Moderator: Marcin Dobrowolski – Biznes24

LINK


Webinar ZPP

„Jak skutecznie zwalczać przestępczość gospodarczą – rekomendacje dla regulatora na podstawie doświadczeń z ograniczeniem luki VAT “

Webinar ZPP

Webinar ZPP

“Zmiany luki VAT w Polsce od 2010 roku”

O zjawisku luki VAT w Polsce i dynamice jej zmian w czasie ostatniej dekady. Omówiono  przyczyny powstania i rozwoju luki na początku analizowanego okresu oraz powody redukcji luki w ciągu ostatnich kilku lat.

W wydarzeniu wzięli udział:

Grzegorz Poniatowski - dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE
Marek Lachowicz - ekspert ds. ekonomicznych

Moderator: Marcin Dobrowolski - Biznes24

LINK


Webinar ZPP

“Zmiany luki VAT w Polsce od 2010 roku”

FOTORELACJA

FILM & PODCAST

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY KONFERENCJI
Get Direction to the Event Hall

Venue & Time
Near Amenities
Venue & Time

Date: 19 December 2019 – 21 December 2019
Time: 08:15 AM – 07:10 PM
Location: London Eye, London, United Kingdom
Hall: Room 1, 2

Near Amenities


0
Our Visionary
Speakers
0
International
Sponsors
0
Workshops
We offer
0
Tickets Sold by our Organization

Konferencja Uczciwy VAT

This is floting event schedule section you can check the details about time duration, speaker, venue & more.


Agenda


Day – 2


Day – 3

Friday, 17 December 2019

3:00pm
Managing Business Relationship
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

4:30pm
Discussion: New Idea Creation
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

5:30pm
Cocktail and networking
11:30am
Introduction Business
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

12:30pm
Innovation and Technological
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

1:00pm
Digital World Event Information
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

2:00pm
Lunch break

Saturday, 18 December 2019

11:30am
Introduction Business
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

12:30pm
Innovation and Technological
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

1:00pm
Digital World Event Information
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

2:00pm
Lunch break
3:00pm
Managing Business Relationship
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

4:30pm
Discussion: New Idea Creation
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

5:30pm
Cocktail and networking

Sunday, 19 December 2019

11:30am
Introduction Business
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

12:30pm
Innovation and Technological
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

1:00pm
Digital World Event Information
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

2:00pm
Lunch break
3:00pm
Managing Business Relationship
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

4:30pm
Discussion: New Idea Creation
Hall A
Beginner

We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually. We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.We care for more than 200 thousand exhibits spanning billions of years and welcome more than five million way visitors annually.

Read More

5:30pm
Cocktail and networking

@2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie strony Sochacki Design
ZPP
@2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie strony Sochacki Design
ZPP
WEI